Werkgroep voor toepassing prednisolon bij Duchenne 2002

Door: Erik van Uden

Uit recent onderzoek in binnen- en buitenland blijkt dat prednisolon een gunstig effect heeft op het verloop van de ziekte van Duchenne.

Zo zou het medicijn ervoor zorgen dat spierkracht langer behouden blijft. Verschillende media hebben hier de afgelopen maanden over bericht. In Nederland zijn artsen altijd terughoudend geweest met het voorschrijven van prednisolon voor kinderen met Duchenne. Het medicijn heeft vervelende bijwerkingen en zou onder andere kunnen leiden tot osteoporose en overgewicht.
De resultaten van de recente onderzoeken geven aan dat de bijwerkingen minder ernstig zijn dan voorheen werd aangenomen, met name als het medicijn met tussenposen wordt toegediend. Het gunstig effect van prednisolon blijft ook bij deze vorm van toedienen duidelijk waarneembaar.

DeVereniging Spierziekten Nederland vindt dat dit voldoende aanleiding is om het gebruik van prednisolon opnieuw te overwegen. Op initiatief van de VSN is een werkgroep ingesteld, die de komende maanden de resultaten van de nieuwste onderzoeken gaat bestuderen. In deze werkgroep nemen verschillende medische disciplines deel, waaronder een revalidatie-arts, kinderarts en neuroloog. De werkgroep moet ook met aanbevelingen komen voor alle betrokken medici voor het optimaal gebruik van dit geneesmiddel. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Terug naar overzicht