Wijziging hulpmiddelenzorg in Wlz-instellingen

Door: Vimla Jaggoe

Vanaf 1 januari 2020 worden rolstoelen en scootmobielen voor mensen in een Wlz-instelling verstrekt uit één regeling: de Wlz.

Op dit moment worden de mobiliteitshulpmiddelen geleverd uit meerdere regelingen, zoals de Wlz, Zvw en de Wmo. Per 1 januari 2020 worden de mobiliteitshulpmiddelen voor mensen die in een zorginstelling wonen alleen nog maar verstrekt vanuit de Wlz. Voor mensen die thuis wonen met een Wlz-zorg verandert er niets.  

Indien u in een zorginstelling woont en u uw rolstoel of scootmobiel van de gemeente heeft gekregen, dan behoudt u dat hulpmiddel. De gemeente blijft verantwoordelijk voor aanpassingen en onderhoud tot uw hulpmiddel vervangen wordt. Als u na 1 januari 2020 een nieuw mobiltieitshulpmiddel nodig heeft, dan wordt dat verstrekt uit de Wlz en ook vanuit die regeling onderhouden.

Meer informatie over de overheveling van de hulpmiddelenverstrekking naar de Wlz vindt u op de website van het ministerie van VWS. Daar vindt u ook de veelgestelde vragen. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het 'Juiste Loket', een informatie- en adviespunt over de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw). 

Voor mensen die niet in een Wlz-instelling wonen verandert er niets. Voor hen geldt dat de rolstoelen en scootmobielen verstrekt worden door de gemeente, in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Spierziekten Nederland.

 

Terug naar overzicht