Zorgwetten eenvoudig uitgelegd

Heb je geen idee hoe en waar je de zorg moet regelen voor je kind? Meld je dan aan voor een van de digitale bijeenkomsten in februari.

De informatiebijeenkomsten over de zorg en ondersteuning van kinderen met een beperking zijn bedoeld voor ouders, naasten en andere geïnteresseerden. De bijeenkomsten worden georganiseerd door Cliëntenorganisatie KansPlus en ClientondersteuningPlus in opdracht van het ministerie van VWS. De bijeenkomsten zijn gratis. De groep bestaat uit zes tot vijftien deelnemers.
Meer informatie over de data en inschrijven staat op de website van CliëntondersteuningPlus.

Download de brochure
Een uitleg over de zorgwetten, zoals de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw is ook te vinden in de brochure 'Wetten zorg en ondersteuning in eenvoudig Nederlands' op de website van CliëntondersteuningPlus. 

Lees ook de informatie over wetten en regels op de website van Spierziekten Nederland. 

Terug naar overzicht