Nieuwsberichten 2008

 • iemand duwt ouder iemand in rolstoel
  16 november 2008

  De overheid heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers. Als blijk van deze waardering kunnen mantelzorgers in 2008 een bedrag van 250 euro ontvangen: het mantelzorgcompliment.

 • parlementsgebouw
  13 november 2008

  Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt de nieuwe regeling om chronisch zieken en gehandicapten bij buitengewone zorgkosten tegemoet te komen te ingewikkeld.

 • geld
  12 november 2008

  Vanavond praat de Tweede Kamer over de afschaffing van de aftrek op de buitengewone uitgaven.

 • logo Valys
  11 november 2008

  Gisteren heeft in de Tweede Kamer uiteindelijk toch een debat plaatsgevonden over Valys tussen de woordvoerders van de verschillende partijen en staatssecretaris Bussemaker. De kamerleden citeerden regelmatig uit het VSN-onderzoek.

 • enquêteformulier
  10 november 2008

  De kwaliteit van het gehandicaptenvervoer is zwaar onvoldoende, zo blijkt uit onderzoek van de Vereniging Spierziekten Nederland onder haar leden.

 • bord met eten
  10 november 2008

  Graag wil de VSN u attenderen op het onderzoek '"Slikproblemen bij kinderen met SMA type 2."