Spierziekten Nederland, vereniging voor mensen metAmyotrofische laterale sclerose (ALS) / Behandeling van ALS

Behandelmogelijkheden bij ALS

Nadat de neuroloog de diagnose heeft gesteld, kan het ALS-team van het revalidatiecentrum of de revalidatieafdeling van een ziekenhuis een bemiddelende en coördinerende functie vervullen. In Nederland functioneren ongeveer twintig ALS-teams. In de ALS-teams werken de verschillende hulpverleners nauw samen. In de Zorgwijzer van Spierziekten Nederland vindt u de adressen van ALS-teams.

De ergotherapeut adviseert welke hulpmiddelen kunnen worden ingezet om zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren.

De diëtist geeft voorlichting over voeding. Als dat nodig is, adviseert de diëtist over eten en drinken in aangepaste vorm.

De fysiotherapeut streeft naar een maximaal gebruik van de spieren. Hij kan iemand alternatieve manieren aanleren om bepaalde bewegingen zo lang mogelijk te blijven uitvoeren. Hij verzorgt de begeleiding bij de introductie van hulpmiddelen.

De logopedist geeft onder meer eet- en slikinstructie zodat verslikken kan worden voorkomen.

Ook kan een maatschappelijk werker of psycholoog worden geconsulteerd.

De huisarts vervult belangrijke rol bij de begeleiding van de persoon met ALS en zijn omgeving.

Voor verpleegkundige hulp en assistentie bij contacten met officiële instanties kan de wijkverpleegkundige veel betekenen.

Een geneesmiddel tegen ALS is er helaas nog niet, het is hooguit mogelijk het ziekteproces iets af te remmen. Mensen met ALS krijgen vaak het middel riluzole (merknaam Rilutek) voorgeschreven. Uit onderzoek bleek dat dit medicijn de progressie van ALS enigszins vertraagt.

Omdat het middel de ziekte remt maar niet geneest, is het verstandig deze behandeling, wanneer men ervoor kiest, er zo vroeg mogelijk in het verloop mee te beginnen.

Naar overzicht Amyotrofische laterale sclerose

Gepubliceerd op 7 maart 2012, laatst gewijzigd op 21 augustus 2017

Bewaar als PDF Printen