Spierziekten Nederland, vereniging voor mensen metArthrogryposis multiplex congenita (AMC) / AMC en fysiotherapie

Fysiotherapie bij AMC: informatie voor ouders

Deze tekst is geschreven voor ouders van kinderen met arthrogryposis multiplex congenita. U vindt hier informatie over wat fysiotherapie voor uw kind kan inhouden en wat u ervan kunt verwachten.

Behandelingsplan

Bij AMC krijgen u en uw kind te maken met verschillende behandelaars die deel uitmaken van een team. Dit team waar de fysiotherapeut deel van uitmaakt, stelt een behandelingsplan op voor uw kind. Fysiotherapie bij AMC is erop gericht het functioneel gebruik van de ledematen te stimuleren en compensatiemechanismen te leren ontwikkelen.

De rol van de fysiotherapeut

De behandeling door de fysiotherapeut is gericht op het bereiken van een zo groot mogelijke zelfstandigheid bij het dagelijks functioneren. De fysiotherapeut is vooral actief in de eerste levensjaren van het kind. In deze periode zal het kind vele motorische vaardigheden gaan ontwikkelen en zal blijken of het hier hulp bij nodig heeft. De fysiotherapeut kan in deze fase van ontwikkeling inspringen waar nodig en het kind strategieën aanleren om bepaalde activiteiten toch uit te kunnen voeren.Als het kind naar school gaat, zal het de meeste vaardigheden ontwikkeld hebben en wordt de frequentie van de fysiotherapie naar beneden bijgesteld. Wanneer het kind een operatie heeft ondergaan, wordt de frequentie van de fysiotherapie vaak juist verhoogd. Na een operatie volgt vaak een immobilisatieperiode waarin de fysiotherapeut het gewricht probeert te mobiliseren.

De fysiotherapeut streeft naar functieverbetering. Na een spieromlegging wordt de spier getraind in zijn nieuwe functie. Bij oefentherapie kan de fysiotherapeut het kind stimuleren om de oefeningen zelf uit te voeren.

De rol van de ouders

Omdat de fysiotherapeut uw kind gedurende langere tijd begeleidt en de ontwikkeling goed kan volgen, speelt hij een belangrijke rol in de ondersteuning van uw kind en van u. Hij kan u ook actief betrekken bij de behandeling van uw kind. Zo leert hij u in een vroeg stadium bijvoorbeeld hoe u de beweeglijkheid van de gewrichten kunt vergroten door de onderste ledematen van uw kind passief te bewegen.
Bij oefentherapie kunt u een rol spelen door uw kind te helpen bij het uitvoeren van de oefeningen.

Naar overzicht Arthrogryposis multiplex congenita

Gepubliceerd op 20 april 2012, laatst gewijzigd op 21 februari 2018

Bewaar als PDF Printen