Spierziekten Nederland, vereniging voor mensen metMultifocale motore neuropathie (MMN)

MMN is een ontstekingsachtige neuropathie die vaak begint met een traag toenemende spierzwakte in de handen.

Wat is MMN?

MMN (multifocale motore neuropathie) is een ontstekingsachtige neuropathie. Een neuropathie is een aandoening van de zenuw.
Bij MMN treedt verlies van myeline op (demyelinisatie). Myeline is het omhulsel rond een zenuw. Bij demyelinisatie wordt zenuwgeleiding minder goed mogelijk. Dit leidt soms tot geleidingsblokkade met spierzwakte als gevolg.

Oorzaak en verschijnselen van MMN

Multifocale motore neuropathie kent een traag toenemende spierzwakte die meestal in de handen begint. De spierzwakte treedt vaker in de armen op dan in de benen. In de regel is de ene arm meer aangetast dan de andere. In het verloop van de ziekte kan ook in de benen - meestal in de onderbenen - spierzwakte ontstaan.
Bij een derde tot de helft van de mensen met MMN wordt een hoog gehalte aan een bepaald soort antilichamen geconstateerd. Meer over MMN, oorzaak en verschijnselen

Folder over MMN

Een samenvatting van de informatie over deze vorm van neuropathie vindt u in deze folder (gratis te downloaden).

Folder downloaden

Feiten op een rij

  • MMN is zeer zeldzaam
  • In Nederland is MMN bij naar schatting honderd mensen gesteld
  • De ziekte kan zich voordoen tussen het twintigste en zestigste levensjaar
  • MMN komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen
  • MMN is niet erfelijk
  • MMN is langzaam progressief

Diagnose en behandeling van MMN

Bij het stellen van de diagnose MMN moet onderscheid gemaakt worden tussen MMN en andere neuropathieën. 
Als behandeling kan de arts medicijnen voorschrijven zoals intraveneuze immuunglobuline (IVIg). Dit heeft bij ongeveer 85% van de mensen met MMN een redelijk effect.
De werking van IVIg is meestal tijdelijk. De meeste mensen met MMN krijgen daarom een onderhoudsbehandeling met IVIg. Meer over diagnose en behandeling bij MMN

Leestip

In de brochure CIDP en MMN, Diagnose en behandeling staat beknopt weergegeven hoe de ziekte ontstaat, wat de symptomen zijn, hoe het verloop is en hoe de behandeling van CIDP en MMN is. Leden van Spierziekten Nederland kunnen deze uitgave gratis downloaden via de persoonlijke pagina op deze site.

Bestellen in de webwinkel