Spierziekten Nederland, vereniging voor mensen metMultifocale motore neuropathie (MMN)

Aantal leden 8337 i
In deze diagnosegroep 76 i

Wat is MMN?

MMN (multifocale motore neuropathie) is een ontstekingsachtige neuropathie. Een neuropathie is een aandoening van de zenuw.
Bij MMN treedt verlies van myeline op (demyelinisatie). Myeline is het omhulsel rond een zenuw. Bij demyelinisatie wordt zenuwgeleiding minder goed mogelijk. Dit leidt soms tot geleidingsblokkade met spierzwakte als gevolg.

Folder over MMN
Een samenvatting van de informatie over deze vorm van neuropathie vindt u in de folder over MMN.

Feiten op een rij

  • MMN is zeer zeldzaam
  • In Nederland is MMN bij naar schatting honderd mensen gesteld
  • De ziekte kan zich voordoen tussen het twintigste en zestigste levensjaar
  • MMN komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen
  • MMN is niet erfelijk

Hoe uit multifocale motore neuropathie zich?

Multifocale motore neuropathie kent een traag toenemende spierzwakte die meestal in de handen begint. De spierzwakte treedt vaker in de armen op dan in de benen. In de regel is de ene arm meer aangetast dan de andere. In het verloop van de ziekte kan ook in de benen - meestal in de onderbenen - spierzwakte ontstaan. Lees verder over oorzaak en verschijnselen van MMN.

Brochure over MMN

In de brochure CIDP en MMN, Diagnose en behandeling staat beknopt weergegeven hoe de ziekte ontstaat, wat de symptomen zijn, hoe het verloop is en hoe de behandeling van CIDP en MMN is. 

Leden van Spierziekten Nederland kunnen deze brochure gratis downloaden via de persoonlijke pagina op deze site. U kunt de brochure ook bestellen in de webwinkel.

Behandeling van MMN

De arts kan medicijnen voorschrijven zoals intraveneuze immuunglobuline (IVIg). Dit heeft bij ongeveer 85% van de mensen met MMN een redelijk effect. De noodzakelijke hoeveelheid verschilt per patiënt.
De werking van IVIg is meestal tijdelijk. De meeste mensen met MMN krijgen daarom een onderhoudsbehandeling met IVIg. Lees verder over diagnose en behandeling bij MMN.

Waar kunt u terecht?

In de Zorgwijzer van Spierziekten Nederland vindt u gespecialiseerde hulpverleners (neuroloog, revalidatieteam) bij u in de buurt.

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte kunnen elkaar treffen op IemandZoalsIk.nl, de site voor en door mensen met een chronische aandoening.