Myasthenia gravisBehandeling met intraveneus immuunglobuline - 2

De intraveneuze toediening van immuunglobulines

Immuunglobulines worden door middel van een infuus toegediend onder toezicht van een ervaren verpleegkundige, meestal in een ziekenhuis (tijdens een [dag]opname), maar soms ook thuis. Er wordt een kleine naald in een ader gebracht waarna de oplossing rechtstreeks in de bloedbaan wordt gebracht.
De toediening duurt enkele uren en vindt soms op een aantal dagen achter elkaar plaats. Bij toediening in het ziekenhuis wordt de persoon met de aandoening in de gaten gehouden door de verpleegkundige onder supervisie van de behandelend arts.

Als er bij de behandeling van een patiënt met IVIg in het ziekenhuis geen bijzondere bijwerkingen zijn opgetreden, kan de verdere behandeling in het algemeen ook thuis worden gegeven. In dit geval wordt de toediening van IVIg verzorgd door de thuisverpleegkundige.
De frequentie van de behandeling is afhankelijk van de ziekte, het effect van de behandeling en of de behandeling goed wordt verdragen.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van een behandeling met IVIg?

Er zijn enkele bijwerkingen bekend. Veel voorkomende bijwerkingen zijn: hoofdpijn, huiduitslag en ‘griepverschijnselen’ als koorts, gewrichtspijn en spierpijn. Verlaging van de inloopsnelheid (de snelheid waarmee het middel in het lichaam komt) en het eventueel toedienen van medicatie tegen overgevoeligheidsreacties kunnen deze symptomen doen verminderen.

Ernstige bijwerkingen zijn zeldzaam. Een enkele keer melden mensen ernstige hoofdpijn, allergische huidreacties of een ernstige algehele allergische reactie. Zeer zeldzaam zijn beroertes, trombosebenen en problemen met de nieren. Beroertes worden eigenlijk alleen gezien als de toedieningssnelheid zeer hoog is en dan met name bij oudere patiënten.
Nierproblemen zijn alleen gemeld bij mensen die al een probleem met de nieren hadden; bij deze mensen is extra voorzichtigheid dus op zijn plaats. Dit is er ook de reden van dat, vooral in het begin van de behandeling, de patiënt goed geobserveerd dient te worden door de verpleegkundige en soms door een arts.

Mocht je zelf tijdens of na de behandeling bijwerkingen ondervinden, maak daar dan melding van aan de verpleegkundige en/of arts.

Na de behandeling met IVIg

Hoe iemand op de behandeling met IVIg reageert, is niet te voorspellen. Hoewel het doorgaans goed wordt verdragen, is het verstandig dat een patiënt bij de eerste behandeling in het ziekenhuis (in geval van dagbehandeling) iemand bij zich heeft die voor vervoer naar huis kan zorgen.
Mensen die vaker met IVIg behandeld zijn en in een neurologisch voldoende goede conditie verkeren, kunnen in het algemeen geheel zelfstandig voor IVIg-behandeling naar het ziekenhuis komen en daarna weer naar huis.

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.