Spierziekten Nederland, vereniging voor mensen metMyotone dystrofie (MD) / Informeer de hulpverleners

Neem mee voor uw behandelaars

Door de zeldzaamheid van myotone dystrofie zijn niet alle hulpverleners even goed op de hoogte van de specifieke aandachtspunten bij MD 1. Daarom zijn er ook voor hen brochures beschikbaar. Wijs uw behandelaar op deze brochures, neem ze mee of stuur ze per e-mail. Een papieren versie is te bestellen in de webwinkel.

Om aan uw bedrijfsarts te geven

De brochure Begeleiding van mensen met MD. Informatie voor de bedrijfsarts biedt informatie over het ziektebeeld en concrete adviezen voor de bedrijfsgeneeskundige praktijk.

Bedrijfsartsen kunnen in Begeleiding van mensen met myotone dystrofie (MD 1) lezen wat MD 1 voor het werkzame leven van iemand met deze ziekte betekent.
De brochure is ontwikkeld met bijdragen van bedrijfsartsen, de NVAB, medisch specialisten en patiënten.

Geef de brochure Begeleiding van mensen met MD aan uw bedrijfsarts. U kunt de publicatie gratis downloaden of bestellen in de webwinkel.

Richtlijn myotone dystrofie

De informatie in de brochures is gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn Behandeling en begeleiding van volwassenen met myotone dystrofie type 1 (2012) en op de Zorgstandaard voor MD 1. Daarin staat voor artsen beschreven waaraan kwalitatief goede zorg bij MD 1 moet voldoen, wat die zorg moet inhouden en hoe die het beste georganiseerd kan worden.

Revalidatie bij kinderen

Voor hulpverleners in de kinderrevalidatie is er een folder over behandeling en begeleiding bij jonge kinderen. De tekst is samen met revalidatieartsen opgesteld.

Naar overzicht Myotone dystrofie

Gepubliceerd op 3 augustus 2012, laatst gewijzigd op 10 oktober 2017

Bewaar als PDF Printen