Myotone dystrofieInformeer de hulpverleners

Neem mee voor uw behandelaars

Door de zeldzaamheid van myotone dystrofie zijn niet alle hulpverleners even goed op de hoogte van de specifieke aandachtspunten bij MD 1. Daarom zijn er ook voor hen brochures beschikbaar. Wijs uw behandelaar op deze brochures, neem ze mee of stuur ze per e-mail. U kunt ze gratis downloaden. Papieren versies zijn te bestellen in de webwinkel.

Huisartsenbrochure downloaden

Huisartsenbrochure bestellen in de webwinkel

Informatie voor neuroloog en coördinator zorg downloaden

Informatie voor neuroloog bestellen in de webwinkel

Informatie voor revalidatiearts en coördinator zorg downloaden

Informatie voor revalidatiearts bestellen in de webwinkel

Informatie voor de cardioloog downloaden

Informatie voor cardioloog bestellen in de webwinkel

Informatie voor de anesthesioloog downloaden

Informatie voor anesthesioloog bestellen in de webwinkel

Neem mee voor uw bedrijfsarts

Bedrijfsartsen zijn niet altijd goed op de hoogte van wat MD is. In de brochure Begeleiding van mensen met MD. Informatie voor de bedrijfsarts staat wat MD 1 voor het werkzame leven van iemand met deze ziekte betekent. Deze uitgave bevat de nodige informatie over het ziektebeeld en concrete adviezen voor de bedrijfsgeneeskundige praktijk.
Geef de brochure Begeleiding van mensen met MD aan uw bedrijfsarts.

Bedrijfsartsenbrochure downloaden

U kunt de brochure voor de bedrijfsarts bestellen in de webwinkel

Richtlijn myotone dystrofie

In de Multidisciplinaire richtlijn Behandeling en begeleiding van volwassenen met myotone dystrofie type 1 (2012) en de Zorgstandaard voor MD 1 staat voor artsen beschreven waaraan kwalitatief goede zorg bij MD 1 moet voldoen, wat die zorg moet inhouden en hoe die het beste georganiseerd kan worden. De informatie in de brochures voor hulpverleners is hierop gebaseerd.

Revalidatie bij kinderen

Voor hulpverleners in de kinderrevalidatie is er een folder over behandeling en begeleiding bij jonge kinderen. De tekst is samen met revalidatieartsen opgesteld.