Spierziekten Nederland, vereniging voor mensen metMyotone dystrofie (MD) / Informeer de hulpverleners

Neem mee voor uw behandelaars

Door de zeldzaamheid van myotone dystrofie zijn niet alle hulpverleners even goed op de hoogte van de specifieke aandachtspunten bij MD 1. Daarom zijn er ook voor hen brochures beschikbaar. Wijs uw behandelaar op deze brochures, neem ze mee of stuur ze per e-mail. Een papieren versie is te bestellen in de webwinkel.

Neem mee voor uw bedrijfsarts

Bedrijfsartsen zijn niet altijd goed op de hoogte van wat MD is. In de brochure Begeleiding van mensen met MD. Informatie voor de bedrijfsarts staat wat MD 1 voor het werkzame leven van iemand met deze ziekte betekent. Deze uitgave bevat de nodige informatie over het ziektebeeld en concrete adviezen voor de bedrijfsgeneeskundige praktijk.
Geef de brochure Begeleiding van mensen met MD aan uw bedrijfsarts. U kunt de publicatie gratis downloaden of bestellen in de webwinkel.

Richtlijn myotone dystrofie

In de Multidisciplinaire richtlijn Behandeling en begeleiding van volwassenen met myotone dystrofie type 1 (2012) en de Zorgstandaard voor MD 1 staat voor artsen beschreven waaraan kwalitatief goede zorg bij MD 1 moet voldoen, wat die zorg moet inhouden en hoe die het beste georganiseerd kan worden. De informatie in de brochures voor hulpverleners is hierop gebaseerd.

Revalidatie bij kinderen

Voor hulpverleners in de kinderrevalidatie is er een folder over behandeling en begeleiding bij jonge kinderen. De tekst is samen met revalidatieartsen opgesteld.

Naar overzicht Myotone dystrofie

Gepubliceerd op 3 augustus 2012, laatst gewijzigd op 6 juni 2018

Bewaar als PDF Printen