Spinale musculaire atrofie type 1Informeer de huisarts

Informeer de huisarts

Iemand met SMA wordt, als het goed is, behandeld door een neuroloog en een gespecialiseerde revalidatiearts. Toch is het belangrijk dat de huisarts ervan op de hoogte is als u of uw kind SMA heeft. Ook bij een zeldzame ziekte is de huisarts de meest geraadpleegde hulpverlener. De huisarts speelt een belangrijke rol in de begeleiding.
Huisartsen kennen over het algemeen het ziektebeeld niet, daarvoor is het te zeldzaam en onbekend. Daarom heeft Spierziekten Nederland samen met het Nederlands Huisartsengenootschap een brochure geschreven. Geef deze aan uw huisarts en bespreek de inhoud. Dat is voor u van groot belang. De huisartsenbrochure is gratis te downloaden.

Huisartsenbrochure downloaden

U kunt deze uitgave ook bestellen via de webwinkel

Er is ook een brochure voor de fysiotherapeut 

De uitgebreide Richtlijn SMA 1 is geschreven voor alle bij SMA 1 betrokken hulpverleners. Deze richtlijn is gratis te downloaden.

Richtlijn SMA 1 downloaden