Spinale spieratrofie type 1Informeer de fysiotherapeut

Neem mee voor uw fysiotherapeut

Kinderen en volwassenen met SMA kunnen veel baat hebben bij fysiotherapie. Fysiotherapie kan helpen bij het omgaan met de beperkingen die de ziekte in het dagelijks leven met zich meebrengt, ook bij verschijnselen als pijn en vermoeidheid.
De brochure Kinderfysiotherapie en fysiotherapie bij SMA is geschreven voor de kinderfysiotherapeut en fysiotherapeut. De informatie is van belang bij de fysiotherapeutische behandeling van iemand met SMA.
De uitgave is samengesteld in samenwerking met het SMA-expertisecentrum, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK), gespecialiseerde fysiotherapeuten, revalidatieartsen en patiëntvertegenwoordigers.
U kunt deze publicatie aan de fysiotherapeut geven en de inhoud met elkaar bespreken.

Fysiotherapiebrochure downloaden

U kunt de brochure voor de fysiotherapeut ook bestellen in de webwinkel

Voor kinderfysiotherapeuten is een e-learning beschiukbaar over SMA type 1.

E-learning voor kinderfysiotherapeuten downloaden

Voor de kinderfysiotherapeut zijn er instructiefilmpjes over houdingsadviezen, ademhalingsproblematiek, contractuurpreventie en spelletjes bij SMA

Er is ook een brochure voor de huisarts

De uitgebreide Richtlijn SMA 1 is geschreven voor alle bij SMA 1 betrokken hulpverleners. Deze richtlijn is gratis te downloaden.

Richtlijn SMA 1 downloaden

Spierziekten en corona

Een overzicht van nuttige informatie rond het coronavirus

Naar spierziekten en corona

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.