Bijeenkomst

Online gespreksgroep CMM

In het leven met een congenitale spierziekte of met de ziekte van Pompe of andere metabole/ mitochondriële spierziekten, wordt je als patiënt en naaste gedwongen een nieuw evenwicht te zoeken en steeds antwoorden op nieuwe vragen te vinden. Deze gespreksgroep geeft je de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen en herkenning en steun bij elkaar te vinden.

Programma
De ervaringsdeskundige vrijwilligers van de diagnosewerkgroep congenitale, metabole en mitochondriële spierziekten ontvangen je graag. We beginnen gezamenlijk en gaan daarna zoveel mogelijk in subgroepen uit elkaar, afhankelijk van wie zich allemaal aanmelden.

Aanmelden is mogelijk tot en met 13 maart 2023.

20 maart 2023

van 19.30 – 21.00 uur, digitaal via Zoom

Alleen voor leden