Chronische beademing

Twijfelt u over beademing of wilt u er nog liever helemaal niet aan denken maar komt de stap wel dichterbij? Dan biedt deze cursus u wellicht nét die tips en adviezen die u kunnen helpen om de juiste keuze te maken.

Ook wie al jaren gebruikmaakt van beademing vindt hier veel concrete tips van anderen over hun keuze, de vóór- en nadelen van de verschillende vormen van beademing en adressen waar zij terechtkunnen met vragen of problemen.

Verschillende ervaringsdeskundigen komen aan het woord over het leven met chronische beademing.

Start de cursus Chronische beademing

Meer informatie over chronische beademing