De Spieracademie

De Spieracademie biedt online cursussen, bijeenkomsten en lezingen.


Keukentafelgesprek: meest geraadpleegd

Het keukentafelgesprek voor de Wmo is de meest gevolgde cursus. In een half uur tot een uur weet je hoe een aanvraag voor de Wmo gaat, wat een keukentafelgesprek precies is, wat de valkuilen zijn, hoe rekening te houden met de positie van de mantelzorger en hoe je je goed kunt voorbereiden op het gesprek met de Wmo-ambtenaar. Belangrijke tip: vraag iemand die je vertrouwt bij het gesprek. Inmiddels is de cursus honderden malen gevolgd. De cursus krijgt veel waardering van gebruikers.
Meer over het keukentafelgesprek
Ook veel bezocht is de cursus Leven met een spierziekte Een cursus vol praktische tips, adviezen van deskundigen en ervaringen van mensen met een spierziekte.

Voordelen voor leden

Iedereen kan de online cursussen van de Spieracademie volgen maar leden van Spierziekten Nederland krijgen wel een flinke korting. Zij dragen immers al bij via de contributie. De korting geldt niet voor abonnees.

De themabijeenkomsten in het land zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van Spierziekten Nederland. Voor deze bijeenkomsten wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd. Leden kunnen jaarlijks tijdens het Spierziektecongres in contact komen met gespecialiseerde behandelaars en toponderzoekers uit Nederland.

Download hier de jaaragenda van 2019

Lezingen op locatie

De Spieracademie verzorgt cursussen, lezingen en themabijeenkomsten door het hele land. Het komend jaar staan onder andere de volgende onderwerpen op het programma: hulpmiddelen, woningaanpassingen, mantelzorg, communicatie op het werk, leven met een spierziekte.

Een deel van de bijeenkomsten vormt een aanvulling op de online cursussen.

De Spieracademie

De Spieracademie is er voor mensen met een spierziekte of een andere chronische aandoeningen. Er zijn cursussen online, lezingen en themabijeenkomsten op locatie, gespreksgroepen en online coachingsgroepen.

Er komen allerlei onderwerpen aan de orde: medische zorg, woningaanpassingen, opvoeding van kinderen met een spierziekte, werk en veel meer. Het uiteindelijke doel: de baas blijven over je eigen leven; zo veel mogelijk je eigen boontjes kunnen doppen.

Prinses Beatrix Spierfonds

Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de Spieracademie. Spierziekten Nederland werkt nauw samen met het Prinses Beatrix Spierfonds en ontvangt jaarlijks van het fonds een grote financiële bijdrage voor haar activiteiten voor mensen met een spierziekte.

De Spieracademie kon van start dankzij een grote financiële bijdrage van de Vriendenloterij.