De Wmo: goed voorbereid het keukentafelgesprek voeren

De cursus De Wmo: goed voorbereid het keukentafelgesprek voeren is voor mensen die via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hulp, zorg of een voorziening willen aanvragen of die een herindicatie krijgen. Daarbij hoort een gesprek met een Wmo-ambtenaar. De cursus is eenvoudig opgezet en is voor iedereen te volgen.

Wat is de inhoud van De Wmo: goed voorbereid het keukentafelgesprek voeren?
  • Wat is de bedoeling van het keukentafelgesprek, het gesprek met de gemeente?
  • Hoe bereid je je het beste voor op zo ́n gesprek?
  • Wie kan je helpen bij de voorbereiding van het keukentafelgesprek?
  • Wat moet je wel en wat juist niet doen bij een keukentafelgesprek?
  • Hoe verloopt de procedure?
  • Hoe kun je bezwaar aantekenen?
Waaruit bestaat de cursus De Wmo: goed voorbereid het keukentafelgesprek voeren?
  • Informatie in korte teksten
  • Video ́s
  • Praktische tips en adviezen
  • Bijlagen, onder andere vragen ter voorbereiding van het keukentafelgesprek
Hoe lang duurt de cursus De Wmo: goed voorbereid het keukentafelgesprek voeren?

Dat hangt ervan af hoe snel en nauwkeurig je alles doorneemt. Het doornemen van de volledige cursus duurt gemiddeld een uur. Je kunt de cursus in één keer doornemen of in delen bekijken. Je kunt hem ook een tweede of derde keer doornemen.

Hoe kan ik de cursus volgen?

Je kunt de cursus volgen op je laptop, pc, tablet of mobiel. 

Start de cursus 'De Wmo: goed voorbereid het keukentafelgesprek voeren?'

De Wmo: Goed voorbereid het keukentafelgesprek voeren