Webcast

Webcast SMA-onderzoek en vervolg VT-traject

Deze webcast gaat over de stand van zaken in het SMA-onderzoek en het vervolg van het VT-traject.
Sprekers zijn dr. Ludo van der Pol (neuroloog UMCU en hoofd SMA Expertisecentrum) en Ria Broekgaarden (hoofd Zorg Spierziekten Nederland).

21 januari 2019
16:00

Om een webcast te volgen heeft u, afgezien van een goede internetverbinding, geen speciale voorzieningen nodig. U kunt gebruikmaken van een pc, laptop, tablet of zelfs een smartphone.