Op diagnose

ALS, PSMA en PLS

Duchenne- en Becker spierdystrofie

FSHD

  • In samenwerking met prof.dr. G. Padberg heeft de diagnosewerkgroep een aantal adviezen opgesteld, met name ook rond ademhalingsondersteuning.
  • Het expertisecentrum FSHD geeft voor patiënten met FSHD tips en adviezen gepubliceerd.

GBS, CIDP en MMN

  • Wat betekent het coronavirus voor mensen met GBS, CIDP en MMN? Moet je je medicatie blijven gebruiken?
  • Mensen met CIDP zonder ernstige uitvalsklachten die alleen immuunglobuline gebruiken, lopen geen verhoogd risico, zegt het CIDP-expertisecentrum.
  • Er zijn geen aanwijzingen dat het coronavaccin GBS uitlokt. Dit geldt ook voor het virus zelf: het aantal mensen dat GBS kreeg tijdens de COVID-pandemie is vergelijkbaar met het aantal mensen dat GBS kreeg in de jaren daarvoor.
  • Meer over vaccinatie tegen corona bij GBS en CIDP vind je op de pagina over coronavaccinatie

MGUS-pnp

  • MGUS-polyneuropathie heeft geen invloed op het risico op bijwerken bij vaccineren. Ook wanneer men afweerremmende medicatie gebruikt, is vaccineren het advies. Wel werkt het vaccin dan mogelijk iets minder effectief. Heb je net nieuwe medicatie, overleg dan met je behandelend arts.

Myasthenie

Myotone dystrofie

Myositis

PLS en PSMA

  • Zie hierboven de speciale pagina's voor ALS.

Pompe

RYR-1

SMA

Spierziekten en corona

Een overzicht van nuttige informatie rond het coronavirus

Naar spierziekten en corona