Praktische tips

Werk en inkomen

  • Hoe zit het met mijn werk? Wat kan ik van mijn werkgever verwachten? Informatie van de FNV.
  • De Volkskrant komt met bruikbare tips voor het thuiswerken. Lees het artikel.
  • Nibud zette de financiële regelingen voor huishoudens en ondernemers als gevolg van de coronacrisis op een rij. 
  • <nieuw> Als u in geldproblemen komt door corona, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar over de kosten van het eigen risico. Zie artikel van IederIn.
  • <nieuw> Mocht het niet mogelijk zijn om thuis te werken en maakt u zich zorgen om het besmettingsrisico van uzelf of een naaste? Neem contact op met uw behandeld arts (neuroloog of revalidatiearts) voor advies. In sommige situaties kan de behandelend arts een advies geven aan de werkgever.

Vervoer

  • Het ministerie van VWS heeft in overleg met de uitvoerder van Valys besloten het Valysvervoer met ingang van vrijdag 20 maart 2020 stil te leggen. Dit om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Deze maatregel geldt tenminste tot en met 6 april 2020. Lees het bericht op de website. Vervoer met Valys naar het ziekenhuis gaat dus niet meer. Wil je gebruikmaken van zittend ziekenvervoer, dan moet je een machtiging van je zorgverzekeraar hebben. Regel dit dus zonodig en reserveer op tijd een rolstoeltaxi als je naar het ziekenhuis moet. Komt u in de problemen, meld dit dan bij Ieder(in).

Onderwijs en gezin

  • Hoe gaat thuisonderwijs voor leerlingen met ernstige (meervoudige) beperkingen? Op de website van IederIn leest u meer over deze en andere praktische problemen en mogelijke oplossingen voor zaken waar veel mensen met een beperking tegenaan kunnen lopen door de coronamaatregelen.
  • De Academische werkplaats heeft een overzicht gemaakt van hulp voor gezinnen met een zorgintensief gehandicapt kind. 

Spierziekten en corona

Een overzicht van nuttige informatie rond het coronavirus

Naar spierziekten en corona