De invloed van pijn verminderen

De invloed van pijn verminderen

Je bent meer dan je (chronische) pijn. Ook al is het nog zo vervelend, je wilt niet dat het je hele leven beheerst. Dat hoeft ook niet en daarbij heb jij de regie. Belangrijkste advies: stel je actief op bij de aanpak van pijn. Maak je eigen keuzes en bepaal - samen met betrokkenen - jouw 'pijnplan'.

De touwtjes in handen houden

Als je zelf de touwtjes in handen hebt, ben je niet afhankelijk van anderen. Deze adviezen kun je goed gebruiken om tot eigen beslissingen te komen:

  • onderzoek welke factoren de pijn verminderen of verergeren en houdt een pijndagboek bij;
  • betrek mensen in je directe omgeving bij de pijn en zoek contact met lotgenoten;
  • stel prioriteiten en doelen en maak een dagindeling en een plan van aanpak;
  • zorg voor voldoende ontspanning en een goede nachtrust en
  • volg de cursus Omgaan met pijn

‘Op dit moment kan ik eigenlijk alles, maar met beleid.’

Asha, ervaringsdeskundige

Van negatieve naar positieve emoties

Negatieve gevoelens zoals boosheid, verdriet of vermoeidheid kunnen pijn (tijdelijk) versterken. Deze gevoelens roepen reacties op die weer andere gevolgen hebben. Praat je bijvoorbeeld over je verdriet, dan kun je dit verwerken. Als je niets zegt, kan het je nog somberder maken. Uren languit op de bank liggen als je moe bent, kan je soms nog lamlendiger maken terwijl een korte pauze en daarna energiek bewegen vaak goed doet. Negatieve gevoelens ombuigen naar positieve heeft een gunstig effect op de pijn die je ervaart.

Maak je pijn bespreekbaar

Vaak en veel pijn hebben beïnvloedt je leven en relaties kunnen eronder lijden - die met je partner, gezin, vrienden en collega’s. Maak je pijn bespreekbaar. Bedenk samen oplossingen en alternatieven, ook voor verloren dromen en toekomstverwachtingen. Dat helpt.