Eigen bijdragen

Zorg en hulp zijn niet gratis. Ook niet als het gaat om 'verzekerde zorg'. In veel gevallen betaalt u zelf flink mee, in de vorm van eigen bijdragen, eigen betalingen of eigen risico's.

U kunt deze betalingen niet ontlopen. In de meeste gevallen houden instanties er geen rekening mee dat u ook al eigen bijdragen betaalt voor andere vormen van zorg. Door die stapeling kunt u voor hoge kosten komen te staan. Uw inkomen kan daardoor tot onder het bestaansminimum dalen. In dat geval kunt u bij de gemeente vragen om inkomensondersteuning.

Verpleging en verzorging

Voor verpleging en verzorging thuis, op indicatie van de wijkverpleging en met een vergoeding door uw zorgverzekering geldt voortaan (met ingang van 2015) geen eigen bijdrage meer. Meer over het eigen risico Zorgverzekeringswet.

Wonen en leven

De gemeente mag een eigen bijdrage vragen aan volwassenen voor alle maatwerkvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Denk aan hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen. Voor kinderen mag dat alleen bij woningaanpassingen. Meer over de bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning.

Overgangsrecht

Kreeg u in 2014 ook al zorg, hulp of begeleiding en loopt uw indicatie door in 2015? Dan kunt u tot uiterlijk 1 januari 2016 gebruikmaken van het overgangsrecht. Dat betekent dat uw eigen bijdragen over het algemeen nog volgens de 'oude' regels worden vastgesteld. Meer over het overgangsrecht eigen bijdragen.

Inkomensondersteuning van de gemeente

Door alle eigen bijdragen, eigen betalingen, eigen risico's en verborgen kosten vanwege uw handicap of ziekte, kunt u financieel erg krap komen te zitten. Vraag dan om inkomensondersteuning van uw gemeente. De gemeenten hebben veel extra geld gekregen om mensen zoals u financieel te ondersteunen. Meer over de inkomensondersteuning.

Gepubliceerd op 8 januari 2015, laatst gewijzigd op 18 december 2017

Bewaar als PDF Printen