Kan AMC behandeld worden?

De behandeling is erop gericht een zo groot mogelijke zelfstandigheid in het functioneren te bereiken. Een team van specialisten, van fysiotherapeut tot revalidatiearts, kan hieraan bijdragen. Dit team maakt een behandelplan dat onder meer oefenprogramma´s, het verstrekken van hulpmiddelen en de planning van eventuele operaties omvat.
Mogelijke vormen van behandeling zijn: fysiotherapie, gipscorrecties, spalken, operaties aan spier, pees, gewrichtskapsel, bot en gewrichten.

Bij een verkromming van de wervelkolom is op latere leeftijd, na het twaalfde jaar, vaak een operatie nodig om de wervelkolom recht te zetten.
Ondanks de vaak ernstige standsafwijkingen van gewrichten lukt het jongeren en volwassenen meestal een hoge mate van zelfstandigheid te bereiken.