Waar vind ik meer informatie over AMC?

Meer informatie over AMC lezen leden van Spierziekten Nederland in de nieuwsbrief AMC en op het ledengedeelte van de site. U kunt op het ledendeel van de site zoeken bij Mijn Informatie. Ook kunt u een kijkje nemen op websites van zusterorganisaties. Die vindt u onder links op de site van Spierziekten Nederland. 

Leden zijn van harte welkom het jaarlijkse Spierziektecongres; zij ontvangen hiervoor een uitnodiging.