Wat is AMC?

AMC is een verzamelnaam voor verschillende ziekten die een kenmerk gemeen hebben: bij de geboorte vertonen meerdere gewrichten standsafwijkingen. Deze afwijkingen worden ook wel contracturen genoemd. De gewrichten zijn niet goed te bewegen of blijven uit zichzelf in een kromme of rechte stand staan in plaats van in de natuurlijke stand.
Arthrogryposis betekent krom gewricht, multiplex staat voor meervoudig en congenita wil zeggen dat het om aangeboren afwijkingen gaat.