Heeft pijn invloed op het dagelijks leven?

Uit onderzoek blijkt dat pijn niet samenhangt met leeftijd of dat je man of vrouw bent. Pijn hangt niet samen met beperkingen in het dagelijks leven. Ook blijkt pijn niet samen te hangen met de mate van fysiek actief zijn.
Pijn hangt niet samen met spierzwakte. Ook blijkt dat pijn bij myotone dystrofie niet samenhangt met vermoeidheid. Dit laatste betekent dat pijn en vermoeidheid bij myotone dystrofie verschillende factoren zijn.
Vermoeidheid en pijn zijn twee symptomen die zeer frequent worden gerapporteerd door patiënten met myotone dystrofie.

Adviseurs: prof. dr. B.G.M. van Engelen, dr. G. Drost, dr. C.G. Faber

Zie ook bij thema Pijn op deze website.