Hoe wordt de diagnose CIAP gesteld?

De diagnose CIAP wordt gesteld door de neuroloog. Eerst worden de klachten geïnventariseerd en ook wordt gevraagd of de verschijnselen in de familie voorkomen. Dan wordt er een neurologisch onderzoek gedaan waarbij kracht, gevoel en reflexen getest worden.

Daarna worden aanvullende onderzoeken gedaan zoals bloedonderzoek om oorzaken als suikerziekte uit te sluiten. Ook wordt een EMG-onderzoek gedaan, om onderscheid te kunnen maken tussen binnenbaan (axonaal) en buitenbaan (demyeliniserend), en om te kijken of alleen gevoelszenuwen zijn aangedaan, of ook zenuwen naar spieren (motorische zenuwvezels).

Adviseur: L. Teunissen, UMCU

Gepubliceerd op 16 augustus 2012, laatst gewijzigd op 5 september 2012

Bewaar als PDF Printen