Volgens de oorarts functioneren mijn oren goed, maar toch heb ik het idee dat er iets mis is, met name in drukke ruimtes. Kan dit iets te maken hebben met AvF?

De gehoorstoornis bij Friedreich betreft met name een gestoorde spraakverstaanbaarheid, waarbij de signaal-ruisverhouding minder goed is geworden. Met een gewone gehoortest is dit soms niet goed op te sporen, vooral als de klachten nog niet zo duidelijk zijn.
Bij kinderen kan het moeilijk zijn het gehoorprobleem aan te tonen.
Er zijn enkele speciale audiologische centra die zich in de neurologische gehoorproblematiek hebben gespecialiseerd die dit wel kunnen uitzoeken.

Adviseurs: drs. E.R.P. Brunt, neuroloog en drs. R.D.J. Margry, revalidatiearts