Welke namen worden er gebruikt voor myotone dystrofie?

Behalve de naam myotone dystrofie worden voor deze ziekte de volgende benamingen gebruikt: ziekte van Steinert, ziekte van Curschmann-Steinert, dystrophia myotonica, dystrofische myotonie.

'Myotone dystrofie' is de door Spierziekten Nederland gehanteerde benaming. (Myotonie = abnormaal vertraagde ontspanning van een samengetrokken spier; dystrofie = spierzwakte.)

Adviseurs: dr. C.E.M. de Die-Smulders, prof. dr. B.G.M. van Engelen, dr. C.G. Faber