Webwinkel

Begeleiding van mensen met HMSN. Informatie voor de bedrijfsarts

Artikelnr. B009
Hoofdstukken
  • HMSN (ziektebeeld, behandeling, ziektebeloop, klachtenpatroon en gevolgen voor de werksituatie, gevolgen voor de belastbaarheid)
  • Adviezen voor de praktijk (onderling contact zorgprofessionals, werkgever en werknemer, handelingen van de bedrijfsarts, aandachtspunten)
  • Consultatie en verwijzing
Redactie Spierziekten Nederland

J.E. Blaakmeer, MSc
Dr. A.M.C. Horemans
S. el Markhous, MSc
Drs. E. van Uden
Drs. I.L. Vos
Eindredactie: drs. M. van der Wurff

Bijdragen en adviezen

R. van Boven (bedrijfsarts ArboNed Leiden)
Drs. T.G.M. Brockhus (bedrijfsarts HumanCapitalCare)
J.M. Cornelissen (senior bedrijfsarts Zorg van de Zaak Utrecht)
Dr. L.A.M. Elders (senior bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige Rijndam Arbeidsrevalidatie Rotterdam)
Dr. W.G.M. Janssen (revalidatiearts Erasmus MC)
J.P. Mangnus (bedrijfsarts Zorg van de Zaak regio zuidwest)
Dr. C. Verhamme (neuroloog Academisch Medisch Centrum)

Vormgeving: Menno Anker Design, Inpetto ontwerp en Taluut, Utrecht

De tekst is becommentarieerd door ervaringsdeskundigen uit de diagnosewerkgroep HMSN van Spierziekten Nederland.

Deze brochure is tot stand gekomen mede dankzij de financiële bijdrage van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Uitgave Spierziekten Nederland, Baarn, juli 2016

5 pagina's

Hoofdstukken
  • HMSN (ziektebeeld, behandeling, ziektebeloop, klachtenpatroon en gevolgen voor de werksituatie, gevolgen voor de belastbaarheid)
  • Adviezen voor de praktijk (onderling contact zorgprofessionals, werkgever en werknemer, handelingen van de bedrijfsarts, aandachtspunten)
  • Consultatie en verwijzing
Redactie Spierziekten Nederland

J.E. Blaakmeer, MSc
Dr. A.M.C. Horemans
S. el Markhous, MSc
Drs. E. van Uden
Drs. I.L. Vos
Eindredactie: drs. M. van der Wurff

Bijdragen en adviezen

R. van Boven (bedrijfsarts ArboNed Leiden)
Drs. T.G.M. Brockhus (bedrijfsarts HumanCapitalCare)
J.M. Cornelissen (senior bedrijfsarts Zorg van de Zaak Utrecht)
Dr. L.A.M. Elders (senior bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige Rijndam Arbeidsrevalidatie Rotterdam)
Dr. W.G.M. Janssen (revalidatiearts Erasmus MC)
J.P. Mangnus (bedrijfsarts Zorg van de Zaak regio zuidwest)
Dr. C. Verhamme (neuroloog Academisch Medisch Centrum)

Vormgeving: Menno Anker Design, Inpetto ontwerp en Taluut, Utrecht

De tekst is becommentarieerd door ervaringsdeskundigen uit de diagnosewerkgroep HMSN van Spierziekten Nederland.

Deze brochure is tot stand gekomen mede dankzij de financiële bijdrage van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Uitgave Spierziekten Nederland, Baarn, juli 2016

5 pagina's

€ 8,50

Gratis downloaden

Verder winkelen

Winkelwagen

Uw winkelwagen is nog leeg.