Webwinkel

Kinderfysiotherapie en fysiotherapie bij SMA

Artikelnr. F014

Kinderen en volwassenen met SMA kunnen veel baat hebben bij fysiotherapie.
Deze brochure is geschreven voor de kinderfysiotherapeut en fysiotherapeut. Er staat informatie in die van belang is bij de fysiotherapeutische behandeling van iemand met SMA.
De informatie is samengesteld in samenwerking met het SMA-expertisecentrum, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK), gespecialiseerde fysiotherapeuten, revalidatieartsen en patiëntvertegenwoordigers.
U kunt deze publicatie aan de fysiotherapeut geven en de inhoud met elkaar bespreken.

Redactie
C. van Esch MSc, projectmedewerker Kwaliteit van zorg, Spierziekten Nederland
dr. A.M.C. Horemans, hoofd Kwaliteit van zorg, Spierziekten Nederland
drs. M. van der Wurff, medewerker Communicatie, Spierziekten Nederland
D. de Groot, projectmedewerker Beleid & Ontwikkeling, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Deze uitgave is tot stand gekomen met bijdragen en adviezen van
drs. B. Bartels en dr. M.A.G.C. Schoenmakers, kinderfysiotherapeuten UMCU, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)
drs. M.J. van Tol-de Jager, revalidatiearts De Hoogstraat, UMC Utrecht (WKZ) en Mytylschool Ariane de Ranitz
drs. E.T. Kruitwagen-Van Reenen, revalidatiearts UMCU
drs. N.A.A. van Kleef revalidatiearts Sophia Revalidatie
dr. H.W. van Bruggen, afdeling Tandheelkunde, Sectie Orale Functieleer, gnathologie Radboudumc, Nijmegen
dr. L. van den Engel-Hoek, logopedist Radboudumc, Nijmegen
K. Pelger, fysiotherapeut Mytylschool Gabriël en kerngroeplid Spierziekten
Nederland
A. Dijkstra, kinderfysiotherapeut Roessingh en kerngroeplid Spierziekten Nederland
R. Smit en N.E.J. Tromp, patiëntvertegenwoordigers.

Financiering
Deze brochure is tot stand gekomen mede dankzij de financiële bijdrage van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Baarn, 2017, 16 pagina's

Kinderen en volwassenen met SMA kunnen veel baat hebben bij fysiotherapie.
Deze brochure is geschreven voor de kinderfysiotherapeut en fysiotherapeut. Er staat informatie in die van belang is bij de fysiotherapeutische behandeling van iemand met SMA.
De informatie is samengesteld in samenwerking met het SMA-expertisecentrum, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK), gespecialiseerde fysiotherapeuten, revalidatieartsen en patiëntvertegenwoordigers.
U kunt deze publicatie aan de fysiotherapeut geven en de inhoud met elkaar bespreken.

Redactie
C. van Esch MSc, projectmedewerker Kwaliteit van zorg, Spierziekten Nederland
dr. A.M.C. Horemans, hoofd Kwaliteit van zorg, Spierziekten Nederland
drs. M. van der Wurff, medewerker Communicatie, Spierziekten Nederland
D. de Groot, projectmedewerker Beleid & Ontwikkeling, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Deze uitgave is tot stand gekomen met bijdragen en adviezen van
drs. B. Bartels en dr. M.A.G.C. Schoenmakers, kinderfysiotherapeuten UMCU, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)
drs. M.J. van Tol-de Jager, revalidatiearts De Hoogstraat, UMC Utrecht (WKZ) en Mytylschool Ariane de Ranitz
drs. E.T. Kruitwagen-Van Reenen, revalidatiearts UMCU
drs. N.A.A. van Kleef revalidatiearts Sophia Revalidatie
dr. H.W. van Bruggen, afdeling Tandheelkunde, Sectie Orale Functieleer, gnathologie Radboudumc, Nijmegen
dr. L. van den Engel-Hoek, logopedist Radboudumc, Nijmegen
K. Pelger, fysiotherapeut Mytylschool Gabriël en kerngroeplid Spierziekten
Nederland
A. Dijkstra, kinderfysiotherapeut Roessingh en kerngroeplid Spierziekten Nederland
R. Smit en N.E.J. Tromp, patiëntvertegenwoordigers.

Financiering
Deze brochure is tot stand gekomen mede dankzij de financiële bijdrage van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Baarn, 2017, 16 pagina's

€ 8,50

Verder winkelen

Winkelwagen

Uw winkelwagen is nog leeg.