Webwinkel

Vergroten

D053-B

Revalidatiezorg bij myotone dystrofie type 1. Informatie op basis van de multidisciplinaire richtlijn MD 1

Inhoud

  • Uitgangspunten voor de revalidatiezorg bij MD 1
  • MD in het kort
  • Adviezen voor de praktijk
  • Coördineren van de zorg bij MD 1
  • Adviezen voor de coördinator
  • Consultatie en verwijzing

Bijlagen

  • Individueel zorgplan myotone dystrofie
  • Checklist jaarlijkse controle
  • Anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek bij jaarlijkse controle

Colofon
Redactie Spierziekten Nederland: J.E. Blaakmeer, MSc, dr. A.M.C. Horemans, S. el Markhous, MSc, drs. H.W. van Uden, drs. I.L. Vos.
Adviesgroep: drs. J.J.M. Cluitmans, revalidatiearts, Maastricht UMC+; prof. dr. C.E.M. de Die-Smulders, klinisch geneticus, Maastricht UMC+; prof. dr. B.G.M. van Engelen, neuroloog, Radboudumc, Nijmegen; prof. dr. C.G. Faber, neuroloog, Maastricht UMC+; dr. W.G.M. Janssen, revalidatiearts, Erasmus MC, Rotterdam; B. Haasakker, ervaringsdeskundige en kaderlid Spierziekten Nederland; dr. M. Michels, cardioloog, Erasmus MC, Rotterdam; dr. J. Driessen, anesthesioloog, Radboudumc, Nijmegen.
Vormgeving: Menno Anker Design en Taluut Utrecht.

Deze brochure maakt deel uit van het programma PG Werkt Samen (zie www.pgwerktsamen.nl), een samenwerkingsverband van patiëntenkoepels Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz. Het project is ondersteund door PGOsupport.

Uitgave: Spierziekten Nederland, Baarn 2016
13 pagina´s

€ 6,95

Verder winkelen