Medische hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen zijn hulpmiddelen die u nodig hebt in het kader van een medische behandeling, voor uw dagelijkse verpleging of verzorging, of als compensatie voor het verlies van een lichaamsfunctie. Denk aan prothesen, orthesen, verbandmiddelen of een gehoorapparaat. Het gaat altijd om zogenoemde 'uitwendige', losse hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen worden verstrekt door uw zorgverzekeraar.

Half jaar of langer

Voor hulpmiddelen die u nodig hebt om u thuis te redden geldt een 'knip'. Hebt u zo'n hulpmiddel blijvend (langer dan een half jaar) nodig, dan kunt u aankloppen bij de gemeente, loket Wmo. Hebt u zo'n hulpmiddel tijdelijk nodig (korter dan een half jaar, bijvoorbeeld tijdens een periode van revalidatie), dan is uw zorgverzekeraar verantwoordelijk voor de verstrekking.  Denk hierbij aan rolstoelen, drempelhulpen, transferhulpmiddelen en hulpmiddelen voor de persoonlijke verzorging. Vaak kunt u deze hulpmiddelen huren of lenen bij een thuiszorgwinkel.

Wettelijke regels

In de wettelijke Regeling zorgverzekering staat keurig op een rijtje in welke medische hulpmiddelen uw zorgverzekeraar verstrekt, in welke situatie en onder welke voorwaarden. Ook de eigen bijdragen en eigen betalingen zijn wettelijk geregeld.
Om u een idee te geven van de mogelijkheden, hieronder een aantal hulpmiddelen die uw zorgverzekeraar verstrekt. 

  • Prothesen en orthesen.
  • Ademhalingsondersteuning zoals ademhalingsapparatuur, zuurstofapparatuur, medicatievernevelaars of slijm-uitzuig-apparatuur.
  • ADL-hulphonden.
  • Incontinentiematerialen.
  • Hulpmiddelen voor verpleging en verzorging in bed zoals speciale matrassen, dekenbogen, bedgalgen, ondersteken of infuusstandaarden.
  • Infuuspompen.
  • Voedingssondes.
  • Signaleringsapparatuur en alarmeringssystemen.

Binnen redelijke grenzen krijgt ook de kosten voor onderhoud en reparatie van deze medische hulpmiddelen vergoed door uw zorgverzekeraar.

U hebt bijna altijd een verwijzing van uw huisarts, ergotherapeut, revalidatiearts of medisch specialist nodig. U moet daarnaast in veel gevallen toestemming vragen aan uw zorgverzekeraar voordat u een hulpmiddel aanschaft. Doet u dat niet, dan krijgt u geen vergoeding.

Veel hulpmiddelen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van een vergoeding. Die zult u dus zelf moeten aanschaffen. Dat geldt bijvoorbeeld voor sta-opstoelen zonder zitorthese of voor eenvoudige hulpmiddelen om te kunnen eten of drinken. Hebt u deze spullen wel nodig, maar kunt u ze met uw inkomen niet zelf kopen? Klop dan aan bij de gemeente, loket Wmo voor specifieke inkomensondersteuning voor gehandicapten of chronisch zieken.

Eigen bijdragen

Alle medische hulpmiddelen vallen onder het eigen risico in de zorgverzekering. Dat betekent dat u de eerste € 385,- per jaar (2019) zelf betaalt - tenzij u in het lopende jaar al door uw eigen risico heen bent, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname of doordat u medicijnen gebruikt. 

Voor sommige hulpmiddelen geldt daarnaast nog een extra eigen bijdrage of eigen betaling. Voor een gehoorapparaat betaalt u bijvoorbeeld 25% zelf. Voor orthopedische schoenen betaalt u een zogenoemde 'besparingsbijdrage'. Dat is een vast bedrag omdat u zelf geen schoenen meer hoeft te kopen.

Meer informatie

Corona, spierziekten en vaccinaties

Informatie over coronavaccins en de landelijke vaccinatiestrategie