Beperkingen van de Wmo

De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat u zelfstandig kunt blijven wonen. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente heeft dus een zorgplicht. Maar de gemeente mag wel zelf regels stellen, en beperkingen.
De voornaamste beperkingen zijn: de goedkoopst adequate oplossing en het primaat van verhuizen.

Goedkoopst adequaat

De gemeente is gehouden om een 'adequate' voorziening te treffen zodat u thuis kunt blijven wonen. Wat 'adequaat' is in uw geval moet blijken uit een onafhankelijk advies. Vervolgens mag de gemeente wel proberen die adequate voorziening zo goedkoop mogelijk te realiseren. Dat leidt er in de praktijk nogal eens toe dat gemeenten delen van offertes van een aannemer schrappen omdat het volgens hen gaat om niet strikt noodzakelijke aanpassingen of voorzieningen.

Primaat van verhuizen

Verhuizen naar een andere, aangepaste woning is voor de gemeente vaak goedkoper dan het aanpassen van uw huidige woning. De gemeente mag van uw vragen dat u om die reden naar een andere woning uitziet. U krijgt dan wel een verhuisvergoeding. Over het algemeen is dat een vast bedrag, ongeacht uw werkelijke kosten.

De gemeente moet daarbij wel realistisch zijn over de mogelijkheden om te verhuizen. Als het ernaar uitziet dat het lang gaat duren voordat er een geschikte woning vrijkomt, kan dat een argument zijn om toch uw huidige woning aan te passen.

Ook als u kunt aantonen dat u aan uw huidige woning gebonden bent (bijvoorbeeld doordat u een bedrijf aan huis hebt of doordat u veel hulp krijgt van mensen uit de buurt), is verhuizen naar een andere woning geen adequate oplossing meer en kunt u dus van de gemeente verlangen dat uw huidige woning wordt aanpast.

Overigens vinden veel mensen het geen probleem om te verhuizen, vooral niet als het gaat om een betere, nieuwere woning. Oude huizen zijn vaak niet of nauwelijks aan te passen. En een verbouwing geeft vaak veel gedoe. Dan kan het best prettig zijn ergens anders een nieuwe start te maken in een comfortabele woning die beter bij u past.

Corona, spierziekten en vaccinaties

Informatie over coronavaccins en de landelijke vaccinatiestrategie