Zoeken

  1. Nee, u bent niet de enige, al moeten we er wel bij zeggen dat spierontstekingen niet veel voorkomen. In totaal zijn er er in Nederland niet meer dan een paar honderd mensen met myositis. Bij Spierziek

  2. Spierontstekingen komen weinig voor, wel wordt naar verschillende aspecten onderzoek gedaan. Bij een groot landelijk onderzoek van IBM zijn aanwijzingen gevonden dat ook bij deze aandoening een afwijk

  3. In de Zorgwijzer van Spierziekten Nederland vindt u de namen en adressen van behandelaars met kennis van IBM. U of uw behandelaar kunnen ook contact opnemen met het IBM-expertisecentrum.

  4. Het is zeker aan te bevelen u te laten vaccineren tegen de griep.* Als iemand met poly- of dermatomyositis (of een andere auto-immuunziekte) die afweeronderdrukkende middelen gebruikt namelijk griep k

  5. AMC komt voor bij één op de vijf- tot tienduizend pasgeborenen.

  6. Meer informatie over AMC lezen leden van Spierziekten Nederland in de nieuwsbrief AMC en op het ledengedeelte van de site. U kunt op het ledendeel van de site zoeken bij Mijn Informatie. Ook kunt u ee

  7. In de nieuwsbrief van de AMC-diagnosewerkgroep van Spierziekten Nederland worden leden op de hoogte gesteld van lopend en onlangs afgerond onderzoek. Bij Mijn Informatie in het ledengedeelte van www.s

  8. De behandeling is erop gericht een zo groot mogelijke zelfstandigheid in het functioneren te bereiken. Een team van specialisten, van fysiotherapeut tot revalidatiearts, kan hieraan bijdragen. Dit tea

Sorteer op

Zoeken beperken

Soort informatie

Diagnose