Zoeken

  1. AMC komt voor bij één op de vijf- tot tienduizend pasgeborenen.

  2. Meer informatie over AMC lezen leden van Spierziekten Nederland in de nieuwsbrief AMC en op het ledengedeelte van de site. U kunt op het ledendeel van de site zoeken bij Mijn Informatie. Ook kunt u ee

  3. In de nieuwsbrief van de AMC-diagnosewerkgroep van Spierziekten Nederland worden leden op de hoogte gesteld van lopend en onlangs afgerond onderzoek. Bij Mijn Informatie in het ledengedeelte van www.s

  4. De behandeling is erop gericht een zo groot mogelijke zelfstandigheid in het functioneren te bereiken. Een team van specialisten, van fysiotherapeut tot revalidatiearts, kan hieraan bijdragen. Dit tea

  5. LEMS begint bij 95% van de patiënten met zwakte van de bovenbenen en kan zich dan uitbreiden naar de armen of gelaat. Het dubbelzien en hangen van de oogleden is meestal minder uitgesproken dan bij de

  6. Zie voor informatie over hulpmiddelen ook deze website, onder ´Zorgthema´s´. Op de website hulpmiddelen.spierziekten.nl treft u veel handige hulpmiddelen aan. U kunt tijdens bijeenkomsten of via de e-

  7. Leden en niet-leden van Spierziekten Nederland kunnen terecht op Myocafé, het openbare forum. Daarnaast organiseert Spierziekten Nederland bijeenkomsten voor mensen met AMC en andere betrokkenen, zowe

  8. Arthrogryposis multiplex congenita ontstaat meestal in de tweede of derde maand van de zwangerschap door verminderde of belemmerde kindsbewegingen. De baby in de baarmoeder kan niet goed bewegen waard

  9. De gewrichtsafwijkingen komen vaak voor in de voeten (klompvoeten) en handen, maar in principe kan elk gewricht aangedaan zijn zoals heupen, knieën, ellebogen, pols, vinger en kaakgewrichten. Dikwijls

  10. Vermoeidheid komt regelmatig voor bij HMSN-patiënten. Wat voor anderen een alledaagse bezigheid is (lopen/traplopen) kan voor mensen met HMSN een grote inspanning zijn doordat de spierkracht minder is

Sorteer op

Zoeken beperken

Soort informatie

Diagnose