Zoeken

  1. ALS is meestal niet erfelijk. Waarschijnlijk is er in vijf tot tien procent sprake van erfelijkheid. Dan wordt gesproken over familiare ALS (FALS). Wanneer zich in de familie al vaker ALS heeft voorge

  2. De verschijnselen van ALS zijn spierzwakte, spiertrillingen en het dunner worden van spieren (atrofie). Ook kunnen mensen spastisch worden. De verschijnselen kunnen op verschillende plaatsen beginnen,

  3. Tot nu toe is ALS niet te genezen. Er wordt wel een middel (Rilutek) voorgeschreven dat de voortgang van de ziekte vertraagt. Gemiddeld is dit enkele maanden maar hoe sterk die vertraging is in de ind

  4. Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een neurologische ziekte van de zenuwcellen in het ruggenmerg. De zenuwbanen die uit het ruggenmerg komen vallen uit en verliezen hun functie waardoor de spier

  5. De oorzaak van ALS is nog niet bekend. Algemeen wordt aangenomen dat er verschillende factoren zijn waarvan er meerdere tegelijk bij iemand aanwezig moeten zijn voordat de ziekte zich openbaart. Die f

  6. Nee, ALS is niet besmettelijk.

  7. AMC komt voor bij één op de vijf- tot tienduizend pasgeborenen.

  8. Meer informatie over AMC lezen leden van Spierziekten Nederland in de nieuwsbrief AMC en op het ledengedeelte van de site. U kunt op het ledendeel van de site zoeken bij Mijn Informatie. Ook kunt u ee

  9. In de nieuwsbrief van de AMC-diagnosewerkgroep van Spierziekten Nederland worden leden op de hoogte gesteld van lopend en onlangs afgerond onderzoek. Bij Mijn Informatie in het ledengedeelte van www.s

Sorteer op

Zoeken beperken

Soort informatie

Diagnose

Doelgroep