Zoeken

  1. Spierontstekingen komen weinig voor, wel wordt naar verschillende aspecten onderzoek gedaan. Bij een groot landelijk onderzoek van IBM zijn aanwijzingen gevonden dat ook bij deze aandoening een afwijk

  2. In de Zorgwijzer van Spierziekten Nederland vindt u de namen en adressen van behandelaars met kennis van IBM. U of uw behandelaar kunnen ook contact opnemen met het IBM-expertisecentrum.

  3. AMC komt voor bij één op de vijf- tot tienduizend pasgeborenen.

  4. Meer informatie over AMC lezen leden van Spierziekten Nederland in de nieuwsbrief AMC en op het ledengedeelte van de site. U kunt op het ledendeel van de site zoeken bij Mijn Informatie. Ook kunt u ee

Sorteer op

Zoeken beperken

Soort informatie

Diagnose