Zoeken

  1. AMC komt voor bij één op de vijf- tot tienduizend pasgeborenen.

  2. Meer informatie over AMC lezen leden van Spierziekten Nederland in de nieuwsbrief AMC en op het ledengedeelte van de site. U kunt op het ledendeel van de site zoeken bij Mijn Informatie. Ook kunt u ee

  3. In de nieuwsbrief van de AMC-diagnosewerkgroep van Spierziekten Nederland worden leden op de hoogte gesteld van lopend en onlangs afgerond onderzoek. Bij Mijn Informatie in het ledengedeelte van www.s

  4. De behandeling is erop gericht een zo groot mogelijke zelfstandigheid in het functioneren te bereiken. Een team van specialisten, van fysiotherapeut tot revalidatiearts, kan hieraan bijdragen. Dit tea

  5. De diagnose wordt door de neuroloog gesteld op basis van de verschijnselen en lichamelijk onderzoek. Aanvankelijk wordt de diagnose 'myopathie' (spierziekte) gesteld. Er zal vrijwel altijd bloedonderz

  6. Central core myopathie is niet te genezen. Wel kan eventueel de hulp worden ingeroepen van een revalidatiearts en van diverse paramedici zoals een fysiotherapeut en ergotherapeut. Fysiotherapie kan he

  7. LEMS begint bij 95% van de patiënten met zwakte van de bovenbenen en kan zich dan uitbreiden naar de armen of gelaat. Het dubbelzien en hangen van de oogleden is meestal minder uitgesproken dan bij de

  8. De ziekte wordt meestal autosomaal dominant overgedragen. Dit betekent dat één van de ouders de ziekte (in een lichte vorm) heeft en drager moet zijn van het afwijkende gen. Ieder kind heeft dan 50% k

  9. U bent niet de enige, maar de ziekte is zeer zeldzaam en komt gemiddeld bij één op de miljoen mensen voor. Via Spierziekten Nederland kunt u in contact komen met lotgenoten.

Sorteer op

Zoeken beperken

Soort informatie

Diagnose

Doelgroep