Zoeken

  1. Myositis komt van myos (= spier) en -itis (= ontsteking). Bij myositis gaat het dus om ontsteking van spieren. Sporadisch voorkomende ´inclusion body´-myositis (IBM of sIBM) is een spierziekte met een

  2. Op grond van de klachten zal de huisarts verwijzen naar een specialist, bij voorkeur een neuroloog of KNO-arts (bij slikklachten). De specialist kan soms aan de hand van de klachten een voorlopige dia

  3. De spierzwakte van IBM kan beginnen aan de bovenbenen, vingers, in de voetheffers of in de keelspieren. Problemen met traplopen, vallen, slikklachten en afname van de kracht in de handen zijn symptome

  4. Tot nu toe is er nog geen medicamenteuze behandeling voor IBM. Spiertraining zoals beschreven bij het antwoord op de vraag: Is spiertraining zinvol? kan zeer zinvol zijn. Bij slikklachten zijn er beha

  5. Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van spiertraining bij neuromusculaire aandoeningen is schaars. Uit onderzoek blijkt niet dat spiertraining tot verbetering van kracht of vergroting van het

  6. Spierontstekingen komen weinig voor, wel wordt naar verschillende aspecten onderzoek gedaan. Bij een groot landelijk onderzoek van IBM zijn aanwijzingen gevonden dat ook bij deze aandoening een afwijk

  7. Nee, u bent niet de enige, al komen spierontstekingen niet veel voor. In Nederland ontstaan de verschillende vormen van myositis jaarlijks bij honderd tot driehonderd mensen. Bij Spierziekten Nederlan

  8. Bij mensen met IBM neemt de spierzwakte langzaam in ernst toe; hoe langzaam precies is moeilijk te voorspellen. Voor sIBM is tot nu toe geen medicijn beschikbaar dat de toenemende spierzwakte kan afre

  9. Leden kunnen lotgenoten ontmoeten op bijeenkomsten van Spierziekten Nederland, bijvoorbeeld op het jaarlijkse Spierziektecongres, waar ook de nieuwste inzichten over IBM worden besproken en u in de ge

Sorteer op

Zoeken beperken

Soort informatie

Diagnose