Zoeken

  1. AMC komt voor bij één op de vijf- tot tienduizend pasgeborenen.

  2. Meer informatie over AMC lezen leden van Spierziekten Nederland in de nieuwsbrief AMC en op het ledengedeelte van de site. U kunt op het ledendeel van de site zoeken bij Mijn Informatie. Ook kunt u ee

  3. In de nieuwsbrief van de AMC-diagnosewerkgroep van Spierziekten Nederland worden leden op de hoogte gesteld van lopend en onlangs afgerond onderzoek. Bij Mijn Informatie in het ledengedeelte van www.s

  4. De behandeling is erop gericht een zo groot mogelijke zelfstandigheid in het functioneren te bereiken. Een team van specialisten, van fysiotherapeut tot revalidatiearts, kan hieraan bijdragen. Dit tea

  5. Om vast te stellen om welke vorm van AMC het gaat, is het van belang dat na geboorte onderzoek door een team van specialisten plaatsvindt, bestaand uit een kinderarts, kinderneuroloog, kinderorthopedi

  6. De belangrijkste klachten en verschijnselen van het postpoliosyndroom zijn: vermindering van spierkracht, soms ook in voorheen normaal functionerende spieren ongewone en snelle vermoeibaarheid van spi

  7. Nee, helaas niet. Er zijn geen geneesmiddelen die bewezen effectief zijn. Adviseurs: prof. dr. M. de Visser, prof. dr. F. Nollet

  8. De laatste jaren zijn er nieuwe ontwikkelingen op het gebied van orthesen (beenbeugels). Er worden nieuwe materialen gebruikt zoals koolstof waardoor beugels beter passen en ondersteunen en lichter en

Sorteer op

Zoeken beperken

Soort informatie

Diagnose