Zorgwijzer

Revant Revalidatiecentrum Breda - Afdeling revalidatie

Afstand tot uw locatie Onbekend
Zorgverleners met verstand van spierziekten
Revalidatiearts
 • Mevrouw E. Pirard
 • Mevrouw E. Nelissen-Stoffels
Fysiotherapeut
 • Mevrouw A. Bink
 • Mevrouw C. Janssen- Van der Vossen
 • Mevrouw M. van Kesteren- Jansen
 • Mevrouw W. van der Gracht
Ergotherapeut
 • Mevrouw E. Borggreven - Ploum
 • Mevrouw I. Akkermans
 • Mevrouw N. van Hooff
 • Mevrouw M. van Noort
Logopedist
 • Mevrouw J. Kanters
Maatschappelijk werker
 • Mevrouw Z. Alvers - Peters
 • A. de Rijk
Psycholoog
 • Mevrouw M. Volleberg
 • Mevrouw P. Koenen-Ermens
Diëtist
 • Mevrouw R. van Riet
Samenwerking
Er is een vast team voor spierziekten
Er is een vaste aanspreekpersoon voor patiënten
Dit is meestal een

Revalidatiearts

Ervaring
Aantal mensen met een spierziekte per jaar dat een afspraak heeft 50 of meer
Aantal mensen met per jaar die hier behandeling starten 50 of meer
Spierziekten die hier veel worden gezien

PSMA/ALS, HMSN, postpoliosyndroom, Myotone Dystrofie

Begeleiding
De zorgverlener biedt ondersteuning bij de aanvraag van hulpmiddelen, aanpassingen en zorg door het maken van een schriftelijke onderbouwing
De zorgverlener van het revalidatieteam volgt de aanvragen van hulpmiddelen, aanpassingen en zorg actief
Met deze gemeenten is samenwerking of structureel contact op het gebied van de Wmo Op indicatie
Toelichting

Revant bestaat uit 4 verschillende locaties. Volwassenen met een spierziekte worden gezien op de locatie Revalidatiecentrum Breda, locatie Lindenhof in Goes en locatie De Wielingen in Terneuzen.

Klik hier voor meer informatie
Ondersteuning
Huisbezoeken door leden van het revalidatieteam zijn mogelijk
Ondersteuning in de laatste levensfase is mogelijk
Faciliteiten
Aanwezigheid tillift
Aanwezigheid rustruimte
Aanvullende informatie