Zorgwijzer

Revalidatie Adelante Zorggroep - Afdeling revalidatie (VieCuri)

Afstand tot uw locatie Onbekend
Zorgverleners met verstand van spierziekten
Revalidatiearts
 • De heer W. Wetzelaer
 • Mevrouw N. Hofmeyer
Fysiotherapeut
 • De heer M. van der Haghen
 • Mevrouw M. Hillen
 • Mevrouw J.M.W.F. Verlinden
Ergotherapeut
 • Mevrouw S. Janssen
 • Mevrouw I. Jacobsz
Logopedist
 • Mevrouw C. Smits-Steegs
 • Mevrouw K. Maessen
 • Mevrouw M. Zelen-Ewalts
Maatschappelijk werker
 • De heer F. Manders
Diëtist
 • Mevrouw I. Ruitenburg
Samenwerking
Er is een vast team voor spierziekten
Er is een vaste aanspreekpersoon voor patiënten
Dit is meestal een

Maatschappelijk werker

Ervaring
Aantal mensen met een spierziekte per jaar dat een afspraak heeft 30 tot 50
Aantal mensen met per jaar die hier behandeling starten 25 tot 30
Spierziekten die hier veel worden gezien

HMSN, ALS, Duchenne, Myotone Dystrofie en Postpoliosyndroom

Begeleiding
De zorgverlener biedt ondersteuning bij de aanvraag van hulpmiddelen, aanpassingen en zorg door het maken van een schriftelijke onderbouwing
De zorgverlener van het revalidatieteam volgt de aanvragen van hulpmiddelen, aanpassingen en zorg actief
Met deze gemeenten is samenwerking of structureel contact op het gebied van de Wmo Geen samenwerking bekend
Klik hier voor meer informatie
Ondersteuning
Huisbezoeken door leden van het revalidatieteam zijn mogelijk
Ondersteuning in de laatste levensfase is mogelijk
Faciliteiten
Aanwezigheid tillift
Aanwezigheid rustruimte
Aanvullende informatie