Zorgwijzer

Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie - Afdeling revalidatie

Afstand tot uw locatie Onbekend
Zorgverleners met verstand van spierziekten
Revalidatiearts
  • Mevrouw drs. M. Janse
  • Mevrouw W. Beuving
Fysiotherapeut
  • De heer M. Korver
  • Mevrouw M. de Koning
Ergotherapeut
  • Mevrouw E. van Hall
Logopedist
  • Mevrouw E. Manche
Maatschappelijk werker
  • Mevrouw A. van Hall
Psycholoog
  • Mevrouw K. Molleman
Diëtist
  • Mevrouw M. Rubay Bouman
Samenwerking
Er is een vast team voor spierziekten
Er is een vaste aanspreekpersoon voor patiënten
Dit is meestal een

fRevalidatiearts

Ervaring
Aantal mensen met een spierziekte per jaar dat een afspraak heeft 30 of meer
Aantal mensen met per jaar die hier behandeling starten 10 tot 15
Spierziekten die hier veel worden gezien

ALS

Begeleiding
De zorgverlener biedt ondersteuning bij de aanvraag van hulpmiddelen, aanpassingen en zorg door het maken van een schriftelijke onderbouwing
De zorgverlener van het revalidatieteam volgt de aanvragen van hulpmiddelen, aanpassingen en zorg actief
Met deze gemeenten is samenwerking of structureel contact op het gebied van de Wmo Amsterdam
Klik hier voor meer informatie
Ondersteuning
Huisbezoeken door leden van het revalidatieteam zijn mogelijk
Ondersteuning in de laatste levensfase is mogelijk
Faciliteiten
Aanwezigheid tillift
Aanwezigheid rustruimte
Aanvullende informatie