Zorgwijzer

Revalidatie Friesland, Locatie Leeuwarden

Afstand tot uw locatie Onbekend
Zorgverleners met verstand van spierziekten
Revalidatiearts
 • Mevrouw M.T. Hartlief
 • De heer G. Balk
Fysiotherapeut
 • Mevrouw H. Hoekstra
 • Mevrouw G. Seijens
Ergotherapeut
 • De heer R. Greve
 • Mevrouw N. Oermann
 • Mevrouw A. Kusters
Logopedist
 • Mevrouw K. Russchen
Maatschappelijk werker
 • Mevrouw E. Elzinga
 • Mevrouw H. Bokma
Diëtist
 • Mevrouw L. Saado
Samenwerking
Er is een vast team voor spierziekten
Er is een vaste aanspreekpersoon voor patiënten
Dit is meestal een

Revalidatiearts

Ervaring
Aantal mensen met een spierziekte per jaar dat een afspraak heeft 100 of meer
Aantal mensen met per jaar die hier behandeling starten 50 of meer
Spierziekten die hier veel worden gezien

HMSN, myotone dystrofie, ALS, CIPD, PLS, FSHD, PSMA

Begeleiding
De zorgverlener biedt ondersteuning bij de aanvraag van hulpmiddelen, aanpassingen en zorg door het maken van een schriftelijke onderbouwing
De zorgverlener van het revalidatieteam volgt de aanvragen van hulpmiddelen, aanpassingen en zorg actief
Met deze gemeenten is samenwerking of structureel contact op het gebied van de Wmo Geen samenwerking bekend
Toelichting

Revalidatie Friesland is een netwerkorganisatie met verschillende behandellocaties. Mensen met een spierziekte worden zo dicht mogelijk bij huis gezien als het kan op de polikliniek revalidatiegeneeskunde, behalve als er voor de behandeling specialistische kennis nodig is. Dan wordt u doorverwezen naar één van de andere behandellocaties of de revalidatie-afdeling van een academisch centrum. Dit kan zijn: de Revalidatie Friesland locaties Beetsterzwaag (revalidatiecentrum klinisch/poliklinisch,) Dokkum (bij ziekenhuis Sionsberg), Heerenveen (bij ziekenhuis Tjongerschans), Leeuwarden (bij ziekenhuis MCL, hoofdlocatie spierziekten volwassenen) en Sneek (bij Antonius ziekenhuis).

Klik hier voor meer informatie
Ondersteuning
Huisbezoeken door leden van het revalidatieteam zijn mogelijk
Ondersteuning in de laatste levensfase is mogelijk
Faciliteiten
Aanwezigheid tillift
Aanwezigheid rustruimte
Aanvullende informatie