Spierziekten Nederland, vereniging voor mensen metDuchenne spierdystrofie (DMD)

Synoniem

Ziekte van Duchenne

Wat is Duchenne spierdystrofie?

Duchenne spierdystrofie is een ernstige erfelijke spierziekte die de spieren aantast en verzwakt. De eerste verschijnselen zijn vaak al voor het tweede levensjaar zichtbaar. Op den duur kunnen de aangetaste spieren niet meer gebruikt worden.
Duchenne spierdystrofie treft nagenoeg altijd jongens.

Prednison en Duchenne

Bij Duchenne wordt vaak prednison voorgeschreven. Prednison heeft bij Duchenne meestal een aantal belangrijke, positieve effecten, maar de bijwerkingen kunnen ook ernstig zijn; zo ernstig dat de behandeling met prednison gestaakt moet worden. Lees verder.

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte treffen elkaar op IemandZoalsIk.
Ga naar de speciale pagina over Duchenne of praat met met andere ouders.

Veelgelezen brochure over Duchenne

In de brochure Duchenne spierdystrofie, Diagnose en behandeling staat beknopt weergegeven hoe de ziekte ontstaat, wat de symptomen zijn, hoe het verloop is en wat de juiste behandeling is. 

U kunt de brochure bestellen in de webwinkel. In de webwinkel vindt u nog veel meer publicaties over Duchenne.

Hartklachten bij draagsters

Niet alleen bij jongens met Duchenne komen hartprobemen voor, maar ook bij een deel van de draagsters van het gen. Uit onderzoek blijkt dat bij 23% van de draagsters het hart is aangetast. Bij 5% zijn de problemen ernstg. Lees verder.

Informeer uw huisarts

Duchenne spierdystrofie is één van de meer bekende spierziekten. Toch zal uw huisarts er waarschijnlijk niet veel ervaring mee hebben. Overhandig uw huisarts de benodigde informatie.
Lees verder.