Nieuwsberichten

 • Renske Wadman met patiënt
  19 september 2018

  Dr. Renske Wadman wil zich verder specialiseren in spierziekten. Daarvoor kreeg ze een beurs van het Prinses Beatrix Spierfonds.

 • 19 september 2018

  Ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek van het laatste half jaar vindt u terug in het onderzoeksoverzicht Duchenne.

 • Portret Baziel van Engelen
  19 september 2018

  Een behandeling met cognitieve gedragstherapie helpt mensen met myotone dystrofie type 1 zowel fysiek als sociaal.

 • 19 september 2018

  Met robot AV1 kunnen zieke kinderen meedoen op school, ook als ze thuis of in een zorgorganisatie zijn. Stichting Kind en Ziekenhuis heeft twintig robots in bruikleen gekregen van Vodafone Foundation Nederland.