Nieuwsberichten 1998

  • 17 maart 1998

    De Vereniging Spierziekten Nederland gaat haar leden een collectieve verzekering aanbieden tegen problemen met de Wet Voorzieningen Gehandicapten.

  • 3 januari 1998

    De VSN is ook in 1997 hard gegroeid. Per 31 december 1997 had de VSN 6600 gewone en buitengewone leden. 772 mensen meldden zich aan als lid.