Spierziekten Nederland, vereniging voor mensen metAmyotrofische laterale sclerose (ALS) / Verzorging en verpleging bij ALS

Verpleging en verzorging bij ALS (en PSMA, PLS)

Mensen met ALS raken in een later stadium van de ziekte steeds meer afhankelijk van professionele zorg. Het kan gaan om verpleging, persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp of een combinatie daarvan. Ze krijgen helaas niet altijd de zorg die zij nodig hebben. De organisatie van de bij verzorging en verpleging betrokken instanties is vaak niet goed ingesteld op een complexe ziekte als ALS.

Spierziekten Nederland stelde met ALS Centrum Nederland en met medewerking van CIZ, V&VN en NWG informatie samen voor verpleegkundigen en verzorgenden, voor de coördinator van de zorg, voor de indicatiesteller en een schema om zelf contactgegevens in te zetten. De pakketten met deze informatie worden verspreid via Spierziekten Nederland, ALS Centrum Nederland en de revalidatiecentra.
Ook in een latere fase van PSMA en bij een ernstige vorm van PLS kan deze informatie van pas komen.

U kunt de delen van het pakket afzonderlijk downloaden. (Er zit steeds een - zelfde - begeleidende brief bij.) Actuele informatie over het aanvragen van zorg vindt u op spierziekten.nl/veranderende-zorg, onder meer onder het kopje Wijkverpleging.

Klik op de titel om de betreffende tekst te downloaden.

Naar overzicht Amyotrofische laterale sclerose

Gepubliceerd op 2 augustus 2012, laatst gewijzigd op 6 juni 2018

Bewaar als PDF Printen