MyositisDermatomyositis (DM)

Wat is dermatomyositis?

Myositis komt van myos (spier), de uitgang -itis betekent ontsteking, derma is huid.
De ontsteking bij dermatomyositis ontstaat in een periode van weken tot maanden in met name de spieren en de huid.
De ontsteking treft vooral de kleine bloedvaatjes. De verschijnselen doen zich meestal het eerst voor in of op de huid. Gelijktijdig of later kunnen de spieren meedoen. De spieren in bovenarmen en -benen kunnen zwak en pijnlijk worden, aan beide kanten in ongeveer dezelfde mate.

DM komt voor bij volwassenen en kinderen. Bij kinderen betreft myositis bijna altijd dermatomyositis en heet dan juveniele dermatomyositis (JDM). JDM wijkt op sommige punten af van DM.

DM is met medicijnen te behandelen.

Meer over dermatomyositis

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.