MyositisInclusion body-myositis (IBM, sIBM)

Wat is inclusion body-myositis (IBM, sIBM)?

Myositis komt van het Griekse woord myos (spier). De uitgang -itis betekent ontsteking. Dermatomyositis (DM; derma = huid), polymyositis (PM) en inclusion body-myositis (IBM) zijn de drie meest voorkomende idiopathische spierontstekingen.
Idiopathisch betekent dat de oorzaak niet met zekerheid vast te stellen is.

IBM treft alleen de spieren, niet de huid. Tussen de spiervezels bevinden zich ontstekingscellen, zoals bij PM. Dat kan de reden zijn tot verwarring of men met PM of met IBM te maken heeft. In sommige spiervezels ontstaan gaatjes of holten (vacuolen) als gevolg van het proces van afbraak. Die zijn overigens vaak niet te vinden.
De ziekte ontstaat in de loop van vele maanden tot een jaar en verergert langzaam. Er ontstaat spierzwakte, soms sterker aan de ene kant van het lichaam dan aan de andere kant. Spierpijn doet zich niet voor. De spierzwakte begint meestal in de spieren aan de voorkant van de bovenbenen. Soms begint de spierzwakte in de vingerbuigers, voetheffers of slikspieren.
Er zijn nog geen medicijnen waarmee IBM kan worden afgeremd.

Meer over inclusion body-myositis

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.