MyositisJuveniele dermatomyositis (JDM)

Wat is juveniele dermatomyositis?

Juveniele dermatomyositis (JDM) is de 'jeugdvorm' van dermatomyositis (DM).
Juveniel = jeugdig, derma = huid, myositis komt van myos (= spier) en -itis (= ontsteking). Myositis is ´ontstekingsachtige spierziekte´.

Dermatomyositis komt voor bij volwassenen, juveniele dermatomyositis bij kinderen tot zestien jaar. DM en JDM lijken sterk op elkaar maar verschillen op enkele punten. JDM is heel zeldzaam.
JDM begint meestal sluimerend met algehele malaise, spierpijn en koorts; soms met buikklachten.
Kenmerkend voor JDM zijn verschijnselen van de huid: huiduitslag, meestal op knokkels, ellebogen, knieën en gezicht en soms uitgezette bloedvaatjes onder de nagelriemen.
Soms zijn er vooral huidproblemen maar dat is niet altijd het geval. De chronische spierontsteking leidt tot spierzwakte en snelle vermoeibaarheid.
Zeer zelden treedt bij JDM vaatontsteking op in organen als hart, longen en darmen.
Bij ongeveer 30% van de patiënten komt calcinosis voor, een onderhuidse afzetting van kalk langs de spieren. Calcinosis steekt de kop op wanneer de ontstekingsactiviteit is uitgedoofd en leidt tot bewegingsbeperking en soms tot pijn.
Er kan aanhechtingspijn van de pezen voorkomen die lijkt op gewrichtsontsteking.
Zwakte in de spieren rond de schouder -en bekkengordel veroorzaaktmeestal de
meeste klachten. Andere spieren kunnen meedoen; soms is er moeite met slikken of kauwen.
De huidproblemen ontstaan soms al weken voor de ontstekingsverschijnselen van de spieren maar kunnen ook daarna optreden.

Meer over JDM

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.